مشاهده دسته بندی پایان-نامه

 
shop logo
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی تاثیر نقش تبلیغات بر میزان فروش کالا

راضيه بهشت 1395/04/24 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 103 صفحه

فصل: اول کلیات تحقیق

مقدمه

تبیین موضوع تحقیق

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تبلیغات شفاهی

اهمیت تبلیغات شفاهی

مدیریت تبلیغات شفاهی

تأثیر تبلیغات بر بازار فروش

جایگاه تبلیغات در بازاریابی

اجزای بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات در آن

تمایز بین اهداف تبلیغات و بازاریابی

مزایای نوشتن اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغات

ساخت تبلیغات تأثیرگذاری

تبلیغات آمیخته

اجرای آمیخته بازاریابی

ابزارهای ترویج

اهداف فعالیت های ترویجی

اهداف تبلیغات

اثر بخشی تبلیغات

ارزیابی اثربخشی تبلیغات

تأثیر روابط عمومی در بازاریابی

کارکرد تبلیغات

نیاز و اهمیت تبلیغات

تبلیغات اینترنتی

مزیت های تبلیغات اینترنتی

تبلیغات تجاری

ابزارهای تبلیغات و پیشبرد فروش

تعریف تبلیغات

تهیه و اداره یک برنامه تبلیغاتی

تصمیم درباره بودجه تبلیغات

تصمیم درباره رسانه

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روایی و پایایی تحقیق

طرح تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

ارائه پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

راضيه بهشت 1395/04/24 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: ادبیات تحقیق

مقدمه

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

 فرضیه های تحقیق

قلمرو پژوهش

الگوي مفهومي تحقيق

تعاریف واژه هاو اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

تعریف دانش

سلسه مراتب دانش

دسته بندي دانش سازمانی

تعریف مدیریت دانش

تاریخچه پیدایش مدیریت دانش

بحران هاي ناشی ازدانش سازمان نیافته

مولفه های مدیریت دانش

تاثیر مؤلفه هاي مدیریت دانش بر نوآوری

عناصر اساسي مديريت دانش

مفاهیم نوآوری

تعریف نوآوري

انواع نوآوري

سطوح نوآوري

محیط سازمان نوآور

نوآوری پايدار در حل مسائل سازماني

نقش مديريت در پرورش نوآوري در سازمان

تکنيک هاي تقويت نوآوري در سازمان¬ها

مبانی نظری

الگوي SECI: فرآيند خلق و تبديل دانش

الگوي فرآيند مديريت دانش 

الگوی دانش و مديريت نوآوري

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات خارج از کشور

پیشینه تحقیقات داخلی

فصل سوم: روس تحقیق

مقدمه

هدف تحقيق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش های نمونه گیری

اﺑﺰار گردآوری  

‫‪‫ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی (اعتبار)

پایایی (اعتماد)

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

الف- يافته هاي توصيفي

آمار استنباطی

بررسی استنباطی فرضیه‌های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در باره فرضیه های تحقیق

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات براي تحقیقات آینده

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها

file logo
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی فعالیت های بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری

زهرا حسینی 1395/04/22 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 130 صفحه

چكيده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضيات تحقيق

مدل مفهومی

تعریف و مفهوم گردشگري

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مباني نظري تحقيق

طبقه بندی  های صنعت جهانگردی

عوامل تاثیر گذار بر گسترش تقاضاي گردشگري

مراحل اقدامات بازاریابی گردشگری

چرخه ی عمر گردشگری

موانع توسعه صنعت گردشگري

انواع گردشگري

سایر گونه‌های گردشگری

نسل های بازاریابی

عوامل موثر برآمیخته های بازاریابی  گردشگری:

پيشينه تحقيق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

 نمونه آماری

ابزارتحلیل داده‌ها

پرسشنامه

روایی وپایایی ابزار سنجش

روایی یا صحت (اعتبار)

اعتبار یا پایایی (قابلیت اعتماد)

روش مورد استفاده در تحقیق

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بخش اول

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق (نتیجه گیری)

نتیجه گیری برآمده از آمار توصیفی

نتیجه گیری برآمده از آمار استنباطی

پیشنهادات کاربردی برآمده از تحقیق

پیشنهادات آتی

منابع و ماخذ

پیوست

پیوست الف: پرسشنامه

پیوست ب: نتایج تحلیل آماری

مربوط به آمار توصیفی

file logo
خرید و دانلود | 13,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

جلال خرم 1394/09/24 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 104 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف حاکمیت شرکتی

مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان مدل‌های رایجهیأت‌مدیره

اهمیت حاکمیت

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب

اهميت حاكميت شركتي در اقتصادهاي در حال گذار

اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

اهداف حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

تئوري نمايندگ

تئوري هزينه معاملات

تئوري ذينفعان

ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران

پاسخگويی

نهادهاي نظارتي در شركتهاي ايراني

تفكيك وظايف اعضاي هيئت مديره

نقش حسابرسي داخلي در شركتهاي ايراني

ساختار مطلوب حاكميت شركتي

ساختار قانوني و مقررات كارآمد

رفتار مالكانه

رفتار يكسان با سهامداران

رابطه با ذي نفعان

شفافيت و افشاي اطلاعات

مسئوليت‌هاي هيئت مديره

وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران

عملکرد بانک

ارزیابی عملکرد

اهمیت ارزیابی عملکرد

مفهوم عملكرد بانك

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش‌شناسي تحقيق

جامعه آماري

ابزار سنجش تحقيق

روايي و پايايي پرسشنامه

روايي

پايايي

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری

توصیف داده ها

اطلاعات جمعیت شناختی

پایایی پرسشنامه

آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف اسميرنف

بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق (آزمون همبستگي)

مقایسه میانگین دوجامعه آماری: تی تست مستقل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول

نتیجه گیری از فرضیه های فرعی  فرضیه اصلی اول

نتیجه گیری از فرضیه دوم

نتیجه گیری از فرضیه سوم

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

پیشنهاداتی برای محققان آتی 

منابع و مأخذ

پیوست ها

file logo
خرید و دانلود | 20,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا

زهرا حسینی 1393/09/17 دسته بندی : پایان نامه 7
تعداد صفحات : 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سؤالات آغازین

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

چهارچوب نظری

مدل تحلیلی تحقیق

مدل عملیاتی تحقیق

قلمروی تحقیق

تعریف مفهوم

تعاریف عملیاتی

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

بخش اول: مشتری مداری

مبانی نظری پژوهش

مقدمه

آشنایی با مفاهیم اساسی بازاریابی

بازار جغرافیا

بازارچه مشترک مرزی تمرچین بانه

رفتار مصرف کنندگان

مسائل اخلاقی در روابط مبادله ی مصرف کننده

بررسی مدل مصرف کننده

آمیخته های بازاریابی

خصوصیات فردی مؤثر در رفتار مصرف کننده

فرایندهای تصمیم گیری خریدار

حقوق مصرف کننده

تعریف حقوق مصرف کننده

تعریف مشتری

تعریف لغوی مشتری

مشتری مداری و اهمیت آن

در راهبردهای مشتری مداری، بازاریابی به عنوان راهبرد بازر

مدل مشتری مداری

تشریح مدل مشتری مداری

محصول

کیفیت محصول

حق با مشتری است

کیفیت طلبی، هدفی برتر از کمیت طلبی

کیفیت در فرایند تولید، تولید می شود

قیمت

ارائه ی خدمات

اهمیت مدیریت خدمات

نیازها و انتظارات مشتری

ارائه ی خدمات پس از فروش

مدیریت شکایات مشتری

فضای مناسب داخلی

وجود همه ی کالاهای مورد نیاز مشتری در محل فروش

حداقل زمان ارائه ی خدمات

احترام گذاشتن به مشتری

ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار

فناوری اطلاعات

کارت هوشمند

تبلیغات اینترنتی

سفارشات اینترنتی

بخش دوم: فروش کالا

فروش چیست؟

تعریف فروش

فروش و سودآوری

بخش سوم: عوامل مرتبط (رابطه) مشتری مداری و فروش کالا

رضایت مشتری

مزایای رضایت مشتری

مدلهای شکلگیری رضایت مشتری

مدل کانو

مدل فورنل

مدل سروکوال

وفاداری مشتری

بخش چهارمپیشینه ی تحقیق

پیشینه ی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

جامعه ی آماری

روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

نتایج توصیفی

نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

پیوست

جدول مورگان

پرسشنامه 

file logo
خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان

فاطمه مهریزی 1394/06/21 دسته بندی : پایان نامه 3
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت پژوهش

گزاره های تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

هدف کلی

اهدف جزئی

تعریف واژه ها و اصطلاحات

تعریف نظری متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 مقدمه

فرهنگ سازماني

اهميت فرهنگ سازماني

خصوصيات فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ سازماني

رابطه فرهنگ سازمان ها با دیگر متغیرها

رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي

رابطه فرهنگ و ساختار سازمان

رابطه فرهنگ سازماني و توسعه

رابطه فرهنگ سازماني با مديريت دانش

رابطه فناوري و فرهنگ

رابطه فرهنگ و مديريت

رابطه فرهنگ و رفتار سازماني

کارکرد فرهنگ سازماني

زنده نگه داشتن فرهنگ:

عوامل مؤثر در تغيير فرهنگ سازماني

تغيير فرهنگ سازماني

فرهنگ هاي سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار

الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني

الگوي آجيل پارسونز

الگوي اوچي

الگوي پيترز و واترمن

الگوي ليت وين و اترينگر

الگوي کرت لوين

الگوي منوچهر کيا

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات

مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات

چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات

 كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

پول الكترونيكي

تجارت الكترونيكي

دولت الكترونيكي

نشر الكترونيك

پارك هاي فناوري

شهر اينترنتي

دهكده جهاني

 شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT

راهکارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات

نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات

ارزش فناوري اطلاعات و ارتباطات

توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات

فناوري و سطح مشترك آن با انسان

فناوري ارتباطات

نظام هاي پشتيبان فناوري اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات و ارتباطات و دگرگوني هاي تخريبي

سطح اشباع فناوري اطلاعات و ارتباطات

محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي

نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي

نظام تك مركزي

نظام چند مركزي

نظام جهاني

نظام هایی که در مبادله اطلاعات نقش دارند

تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات

نظم نوين اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده

مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

ضعف زيرساخت هاي فناوري اطلاعات  و ارتباطات

دسترسي به كالاها و خدمات مرتبط با فناوري اطلاعات وارتباطات

انحصار در شبكه هاي مخابراتي

عدم يكپارچگي بين واحدهاي دولتي در زمينه بهره گيري از فناوري

كارفرمايي بخش دولتي

نا مطلوب بودن ساختار و سبك مديريتي

كوشش طاقت فرساي دولت ها براي تهيه سرمايه لازم براي ارائه خدمات عمومي ابتدايي

ضريب پائين نفوذ اينترنت

مشكلات دولت ها در بهره گيري از كاركنان زبده در عرضه فناوري اطلاعات و ارتباطات

نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان

فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه

فناوري ارتباطات و اطلاعات، نياز امروز مديران فردا

پیشینۀ تحقیق

پژوهشهاي انجام شده در ايران در زمينه فرهنگ سازماني

پژوهشهاي انجام شده در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

گزاره های تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهدف جزئی

روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف اطلاعات

تحلیل استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

محدوديتها و مشكلات پژوهش

پيشنهادهاي پژوهش

فهرست منابع

پیوست

نمونه پرسشنامه ها

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناروی اطلاعات

عنوان به انگلیسی

file logo
خرید و دانلود | 12,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تعیین میزان تأثیر یارانه بر قیمت کلاهای وارداتی

زهرا حسینی 1393/09/14 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بيان مسأله

ضرورت و اهميت تحقيق

اهداف تحقيق

سؤال‌هاي تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعاريف عملياتي

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبيات تحقيق

يارانه اقتصادي

يارانه اجتماعي

يارانه سياسي

يارانه توسعه اي

يارانه مستقيم

يارانه غير مستقيم

يارانه پنهان

يارانه آشكار

يارانه توليدي

يارانه مصرفي

يارانه خدماتي

دلايل پرداخت يارانه

تخصيص بهينه منابع

ايجاد ثبات اقتصادي

توزيع عادلانه درآمد

آثار اقتصادي يارانه

استراتژی های قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت

تعریف قیمت

اهداف قیمت گذاری

عوامل موثر بر قیمت گذاری

مراحل قیمت گذاری

تعریف واردات

تعریف کالاهای وارداتی

انواع واردات

تحقيقات انجام شده در ايران و خارج 

تعریف تورم

تورم از دیدگاه تقاضا

تورم از دیدگاه عرضه

انتظارات تورمی

تورم از دیدگاه ساختاری

پس انداز و تورم

نرخ ارز و تورم

نرخ سود تسهیلات و تورم

حمایت از تولید

تقویت فرآیند خصوصی سازی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماري

نمونه آماري و روش نمونه گيري

ابزارهاي تحقيق

پرسشنامه

روايي تحقيق

پايايي تحقيق

روش‌هاي آماري

مراحل اجراي پژوهش

آماره آزمون

تصميم گيري

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آزمون فرض اول

آزمون فرض دوم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتيجه گيري

پيشنهادات پژوهش

محدوديت‌هاي پژوهش

منابع و مآخذ

ضمایم

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 6,600 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسي رابطه رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان

زهرا حسینی 1393/09/14 دسته بندی : پایان نامه 2
تعداد صفحات : 70 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضیات تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فصل دوم:نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش

مقدمه

تاریخچه رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

عوامل موثر بر اشتغال مناسب

پژوهش های داخل کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش نمونه برداری

ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

آزمون رضايت شغلي

پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

file logo
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسي عوامل موثر بر كارآيي كاركنان اداره آموزش و پرورش

زهرا حسینی 1394/06/16 دسته بندی : پایان نامه 4
تعداد صفحات : 90 صفحه

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه

بیان مساله

سوال آغازین

اهمیت و ضروررت تحقیق

اهداف تحقیق

مدل تحلیلی

مدل عملیاتی

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر

قلمرو زمانی تحقیق حاضر

محدودیت تحقیق

تاریخچه آموزش وپرورش در ایران

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود

برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش

تعریف مفهومی

کارآیی

آموزش ضمن خدمت

استرس شغلی

انگیزش

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

بخش اول: متغیر های مستقل

آموزش ضمن خدمت

تعریف آموزش ضمن خدمت

انواع آموزش‌های ضمن خدمت

تاریخچه آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت در ایران

اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت

اهمیت آن در ایران

استرس شغلی

عوامل استرس شغلی در محیط کار

ویژگی های نقش

ابهام نقش

گرانباری نقش                                                                                     

کم باری نقش

ناسازگاری نقش

ویژگی های شغل

روابط کار میان فردی

ساختار و جو سازمانی

عامل بوجود آورنده استرس شغلی

پیامدهای استرس شغلی

روشهای فردی کاهش استرس شغلی

روشهای سازمانی کاهش استرس شغلی

نشانه های استرس شغلی

نشانه های روانی

نشانه های جسمانی استرس

نشانه های رفتاری

عوامل ایجاد کننده استرس درمحیط کار

ویژگیهای شخصیتی فرد

احساس کنترل

ویژگیهای جنسیتی فرد

عاملهای محیطی

ویژگیهای نقش

ویژگیهای شغل

روابط در محیط کار

ساختار و جو سازمانی

خصیصه های مادی

فن آوری

شیوه های مقابله با استرس در محیط کار

آموزش مهارتهای اجتماعی

جرأت آموزی

مهارت مشکل گشایی

تحمل عامل های استرس زا

فرو نشاندن برانگیختگی های استرس آور

حمایت اجتماعی                                                                            

تنظیم وقت

دگرگون کردن الگوهای رفتاری

مداخله در محیط کار

روشهای مدیریتی

محیط کار

انگیزش

بخش دوم: متغیر وابسته (کارآیی)

کارآیی

بخش سوم: بررسی تاثیرمتغیر مستقل

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی

اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت در هر سازمان، مزایای زیر را در پی دارد

ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکنان

افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان

کاهش حوادث و ضایعات کاری و ایجاد اطلاعات بیشتر در سازمان

کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری

ایجاد علاقه و دلگرمی نسبت به سازمان از طریق آموزشهای مستمر

افزایش کارایی کلی سازمان

بررسی تاثیر استرس شغلی بر کارایی

بررسی تاثیر محیط کار بر کارایی

بررسی تاثیر انگیزش بر کارایی

بخش چهارم: پیشینه ی تحقیق

بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه کارایی درخارج کشور

نتایج تحقیقات هنری‌ گانت در مورد کارایی

نتایج تحقیقات در مورد فرانک‌ و لیلیان‌ گیلبرت کارایی

نتایج تحقیقات ماکس وبر در مورد کارایی

نتایج تحقیقات رنسيس‌ ليكرت در مورد کارایی

نتایج تحقیقات التون‌ مايو در مورد کارایی

نتایج تحقیقات آقاي ايلي در مورد کارایی

نتایج تحقیقات بوشمن و اسميت در مورد کارایی

بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه کارایی در داخل کشور

نتایج تحقیقات دکتر اسدالله کار نما در مورد کارایی

نتایج تحقیقات هادی عزیز زاده در مورد کارایی

نتایج تحقیقات لطف الله عبادی در مورد کارایی

نتایج تحقیقات آقایان امیر هادی و حسینعلی آسیان در مورد کارایی

فصل سوم: روش تحقيق

روش تحقیق            

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات        

متغیرهای مورد مطالعه   

پایایی و روایی پرسشنامه ها

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

مقدمه

شاخص های توصیفی

جنسیت

وضعیت تأهل

سطح تحصیلات

سنوات خدمت

تحلیل های استنباطی

فرضیه ی اول

فرضیه ی دوم

فرضیه ی سوم

فرضیه ی چهارم

نتیجه گیری

فصل پنجم: نتيجه گيري

مقدمه

خلاصه تحقیق

نتایج تحقیق

پيشنهادات تحقيق

منابع و مآخذ

پرسشنامه

file logo
خرید و دانلود | 9,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار

زهرا حسینی 1394/06/15 دسته بندی : پایان نامه 1
تعداد صفحات : 120 صفحه

پيشگفتار

فصل اول: كليات

بهره وري

تعريف بهره وري

مدلها و شاخصهاي بهره وري

عوامل موثر بر بهره وري

مفهوم دستمزد

فناوري اطلاعات

اهميت فناوري اطلاعات

تعريف واژه فناوري اطلاعات (تكنولوژي اطلاعات)

تعريف فناوري اطلاعات

تاريخچة فناوري اطلاعات

كامپيوتر و اينترنت

تاريخچة رايانه (كامپيوتر) و نسلهاي آن

ظهور اينترنت

تصويري از وضعيت فناوري اطلاعات در ايران و جهان

فصل دوم: مباني تئوريك

پيشرفت تكنولوژي

حسابداري رشد

پيشرفت فني بي طرفي هيكس (پيشرفت فني نامشخص و بي طرف)

پيشرفت فني هارود

پيشرفت فني مشخص در سرمايه

نظريه هاي دستمزد

نظريه دستمزد آدام اسميت

نظريه جمعيت مالتوس

نظريه دستمزد جان استورات ميل

نظريه ماركس

نظريه ويكستد

نظريه مارشال

تقاضا براي عوامل توليد

بازار عرضة كار

بررسي تأثير استفاده از فناوري اطلاعات بر روي دستمزد

فصل سوم: پيشينه تحقيق

مطالعه استروستيك و نگوين

مطالعه نيكولاكريستي

مطالعه گرينن و ميرز

مطالعه كروگر

مطالعه پريدخت وحيدي

مطالعه كوين جي استروب

مطالعه استراليا

مطالعه لي وكيم

فصل چهارم: روش نمونه گيري و برآورد موجود سرمايه

روش نمونه گيري

برآورد موجودي سرمايه

مروري بر روشهاي برآورد موجودي سرمايه

محاسبه موجودي سرمايه

فصل پنجم:‌ برآورد مدلها و نتيجه گيري و پيشنهادات

توابع توليد

تابع توليد كاب – داگلاس

تابع توليد (CES)

متغير هاي مجازي

مدل نظري جهت بررسي هاي تجربي

مدل نظري جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعا ت بر روي بهره وري نيروي كار

مدل نظري جهت بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر روي دستمزد

برآورد مدلها

نتايج برآورد مدلها

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع فارسي

منابع انگليسي

file logo
خرید و دانلود | 10,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...